ankieta

Badanie dotyczące marki HTC i jej produktów

Poniżej znajdują się stwierdzenia odnoszące się do różnych aspektów związanych z firmą HTC. Proszę przeczytać dokładnie każde pytanie i zdecyduj, w jakim stopniu jest ono prawdziwe w stosunku do Pana/i poglądów wybierając jedną możliwą odpowiedz z pośród sugerowanych odpowiedzi. Pytania w których będzie możliwość udzielenia kilku odpowiedzi, będą posiadały odpowiednią adnotację informującą, o możliwości wielokrotnego wyboru.